Jak probíhá Kvantová regresní terapie?

Klient, je v průběhu terapie, za pomoci hlasu uveden do hlubokého stavu uvolnění (hladina Theta), což je stav těsně před usnutím, ale je schopen v tomto stavu vnímat hlas terapeuta a komunikovat s ním o tom, co mu z podvědomí přichází. Společně tyto situace a děje procházíme, tak aby došlo k co nejlepšímu zpracování tématu a pochopení problému. Mojí rolí, jako terapeuta je správně volit otázky, na které budeme dostávat odpovědi, tak abyste mohli co nejlépe projít procesem poznání a co nejlepšího porozumění.

Při Kvantové regresi, pracujeme s vaším Vyšším Vědomím (světelné bytosti z jiných dimenzí, vaši duchovní průvodci, kteří jsou neustále s vámi a pomáhají vám...). Při terapii vám vaše Vyšší Vědomí pomůže vybrat některé z vašich minulých životů tak, abyste na nich mohli lépe pochopit souvislosti s vaším současným životem, také vám odpoví na vaše otázky, pomůže vám poučit se, pochopit souvislosti a posunout se vpřed. Po prozkoumání vašich minulých životů, budeme mluvit s vaším Vyšším Vědomím přímo přes vás. Vyšší vědomí o vás ví vše, zná vás lépe, než vy sami a vidí i ty nejskrytější části vaší povahy a duše, proto pro vás vždy volí ty správné informace, které máte obdržet takovou formou, abyste jim co nejlépe porozuměli. 

Průběh terapie, je zaznamenáván v audio podobě na nahrávací zařízení, které slouží jako zpětná vazba z celé terapie. Klient se může k této nahrávce kdykoliv vrátit a připomenout si v bdělém stavu všechny odpovědi, které při regresi obdržel.

Počítejte s tím, že Kvantová regrese trvá přibližně 4 - 6 hodin, což je časově docela náročné a samotná regrese, je poměrně hluboký proces. Je tedy dobré, vyhradit si i zbytek dne pro sebe a nevěnovat se již žádné další fyzické, či mentální práci, ale dát si prostor pro odpočinek a zpracování informací, které se vám při terapii dostaví.