Co je Kvantová regresní terapie?

Kvantová regresní terapie (dále jen Kvantová regrese), je jednou z terapeutických technik, která pracuje s podvědomím klienta. Tuto techniku (QHHT) vyvinula Dolores Cannon a v české republice, ji na svých kurzech vyučuje Libor Smetana. Pomocí této metody, můžeme lépe pochopit, zpracovat a přijmout události, které se nám v minulosti přihodily a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto vlivy se mohou projevovat, jak na úrovni fyzické (různé druhy chorob, tělesná postižení...), tak i psychické (psychosomatická onemocnění, skrytá traumata, nechtěné vzorce chování...).

Pomocí Kvantové regrese, může klient také lépe pochopit svůj současný život a situace, které se mu z nějakého důvodu neustále v různých obměnách opakují, např. ve škole, práci, v rodinných a přátelských vztazích. Tím, že tyto situace v průběhu terapie znovu prožije, získá potřebný nadhled, hlubší pochopení a porozumění, může tyto zastaralé, nefungující vzorce ve svém životě změnit, opustit, nebo přetransformovat. 

Kvantová regrese, je oproti jiným technikám regrese velmi bezpečná, protože se od začátku pracuje s klientovým Vyšším Vědomím (Vyšší Já), které celou regresi řídí a terapeut zde zastává pouze roli zprostředkovatele, který prostřednictvím vhodně kladených otázek, dostává potřebné odpovědi. Současně je možné zmírnit, či utlumit jakýkoliv negativní stav, který by se u klienta po dobu trvání terapie vynořil. 

Kvantová regrese je také vynikající metoda, když si chcete ověřit, jak daleko jste pokročili ve své práci na sobě. Pokud na sobě již nějakou dobu pracujete a chcete si ověřit informace, týkající se vašeho duševního, nebo duchovního rozvoje a kladete si otázky typu: "Proč se mi momentálně nedaří posunout dál v mém vývoji? Co mi brání vidět některé věci? Co je příčinou překážek na mojí duchovní cestě...?" Můžete prostřednictvím Kvantové regrese, vyzkoušet komunikaci s vaším Vyšším Vědomím a dle vašeho stupně vývoje, následně obdržíte i potřebné odpovědi.